28 Temmuz 2010 Çarşamba

Bu bildirinin içeriğine katılıyorsanız lütfen dağıtımına yardımcı olun..

> >
> > Türkiye.de toplumun kaygı verici ölçüde kutuplaşmaya
> > sürüklendiği bu süreçte BİR TOPLUM SÖZLEŞMESİ olan anayasa
> > değişikliği için olmazsa olmaz olan ASGARİ UZLAŞMA ortamı
> > sağlanmamıştır. Bu durum ANAYASAL GELENEKLERE aykırı olduğu gibi
> > tamamen iktidar partisine ilişkin ÖZNEL nedenlere dayanmaktadır.
> >
> > Bu süreç KATILIMCILIK ve ÇOĞULCULUKTAN uzak ve diğer siyasi
> > partilere, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına kısaca ULUSUMUZA
> > DAYATMAYA dönüşmüştür.
> >
> > Bu girişimin, Türkiye.de olağanüstü dönemler dışında
> > İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ, ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ ve ADİL
> > YARGILANMA HAKKI gibi en temel hak ve güvencelerin en ağır ve
> > sistematik biçimde ihlal edildiği bir iktidar döneminde ve bu iktidar
> > partisi tarafından başlatılmış olması kaygıları daha da
> > artırmaktadır.
> >
> > Türkiye.de YARGI BAĞIMSIZLIĞI.NI daha da güçlendirmek yönünde
> > öncelikli ve zorunlu olarak yapılması gereken köklü REFORMLARA
> > GEREKSİNİM varken, salt HSYK ve ANAYASA MAHKEMESİ gibi yargının üst
> > kurumlarında yapısal değişikliğe gitmenin bir yargı reformu olarak
> > tanımlanması olanaksızdır.
> >
> > Siyasi iktidarın özellikle son yıllarda YARGI BAĞIMSIZLIĞI, KUVVETLER
> > AYRILIĞI ve HUKUK DEVLETİ ilkeleri ile bağdaşmayan bir tavır içinde
> > olduğu, YARGIYI kuşattığı ve Adalet Bakanlığı.nın HSYK.nın
> > çalışmalarını bilinçli olarak engellediği kamuoyunca endişeyle
> > izlenmektedir.
> >
> > İktidar partisince dayatılan anayasa değişikliğinin amacı, kendisine
> > ayak bağı olarak gördüğünü ifade ettiği yüksek yargı
> > organlarını tasfiye etmek ve İKTİDARA BAĞLI BİR YARGI yaratmaktır.
> >
> > Bu yöntemle ve bu amaca yönelik olarak yapılmak istenen anayasa
> > değişikliği, KUVVETLER AYRILIĞI, YARGI BAĞIMSIZLIĞI ve Anayasanın
> > 2. maddesindeki cumhuriyetin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif
> > dahi edilemez niteliklerinden olan HUKUK DEVLETİ İLKESİ ile
> > bağdaşmamaktadır.
> >
> > Yapılmak istenen, CUMHURİYETİN TEMEL NİTELİKLERİNİ ORTADAN
> > KALDIRACAK VE ÜLKEYİ OTORİTER BİR YÖNETİM BİÇİMİNE GÖTÜRECEK
> > OLAN BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİDİR. Eş söyleyişle DAYATILAN
> > ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR KURUMSALLAŞTIRILMAK İSTENMEKTEDİR. ANCAK
> > BU REJİMİN ADI .DEMOKRASİ. OLMAYACAKTIR.
> >
> > Siyasal İktidar, anayasa değişikliği paketi ile KUVVETLER AYRILIĞI
> > sisteminden KUVVETLER BİRLİĞİ sistemine geçişi amaçlamaktadır.
> > Böylece bağımsız olması gereken YARGI, yasamanın ve yürütmenin,
> > dolayısıyla SİYASAL İKTİDARLARIN denetimine ve güdümüne girecek,
> > HUKUK DEVLETİ olma niteliği ortadan kalkacaktır.
> >
> > SONUÇ OLARAK; KATILIMCI ve ÇOĞULCU BİR SÜREÇ İÇİNDE GELİŞMEYEN,
> > temel bir UZLAŞMAYA DAYANMAYAN ve bu nedenle MİLLİ İRADEYİ YANSITMAYAN
> > böyle bir anayasa değişikliğinin ve bunun bütün olarak
> > halkoylamasına sunulmasının, özünde yöntem olarak 12 Eylül
> > Anayasasının hazırlanma ve kabul sürecinden hiçbir farkı yoktur. Bu
> > şekilde yapılmak istenen bir halkoylaması süreci; gerçek anlamda
> > halkın görüşünün sorulması değil, tıpkı 12 Eylül Anayasası
> > gibi bir dayatma ve aldatmaca olacaktır. Kısaca siyasi iktidar
> >
> > ÖZGÜRLÜKLER VE HAKLAR ÜLKESİ YARATMAK İÇİN DEĞİL iktidarını
> > daha da güçlendirmek, YARGI ERKİNİ VESAYET ALTINA ALMAK,
> > ANTİDEMOKRATİK VE BASKICI BİR DÜZEN KURMAK İSTEDİĞİ İÇİN bu
> > yönde değişiklik yapmak istemektedir. Bu değişikliğin
> > gerçekleşmesi durumunda ne ANAYASANIN RUHU ve ne de DEMOKRASİNİN adı
> > kalacaktır.
> >
> > BU TEHLİKELİ GİDİŞE DUR DEMEK VE YAPILMAK İSTENENLERİN KARŞISINDA
> > OLMAK SAĞDUYULU VE ÜLKESİNİ SEVEN HER VATANDAŞIN GÖREVİDİR.
> >
> > Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
> >
> > İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder