14 Mayıs 2010 Cuma

Gerçekten düşünmek lazım!!!

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ YASAKLANMADAN BU OLAYIN ÜZERİNDE DÜŞÜNELİM...
Darbe Girişimi1991 yılına girildiğinde Gorbaçov, Sovyetler Birliği'nin devlet başkanıydı.12 Haziran 1991'de Sovyetler Birliği'nin onbeş cumhuriyetinden enbüyüğü olan Rusya'da başkanlık seçimleri yapıldı. Oyların yüzde57'sini alan Boris Yeltsin, Rusya tarihinde halkın oylarıyla seçilmişilk başkan oldu.18 Ağustos 1991'de Gorbaçov, bir askeri darbeyle devrilmek istendi.Darbecilerin tankları Moskova'ya girdi. Boris Yeltsin darbecileri hainilan edip hızla Beyaz Saray adı verilen Rus Parlamentosuna koştu.Parlamentonun önünde konuşlanmış tanklardan birinin üzerine çıkarak,tüm dünya televizyonlarının canlı yayınladığı tarihi konuşmasınıyaptı. Rus halkı adına darbeci! lere karşı direneceğini söyledi. O anakadar olup bitenleri evlerinde, televizyonlarının başında korkuylaizlemekte olan Rus halkının büyük bir bölümü Yeltsin'in karşıçıkışından cesaretlenerek yollara döküldü. Kısa bir sürede on binlerceMoskovalı, tankın üstündeki Yeltsin'in etrafını büyük bir coşkuylasarmıştı.21 Ağustos 1991 günü darbeciler Moskova'dan kaçtı. Gorbaçov tutsakbulunduğu Kırım'dan Moskova'ya getirildi. Yeltsin, Rusya'nın parlayanyıldızı olmuştu. ABD ve Batı Avrupa ülkeleri Yeltsin'in darbecilerekarşı başarılı direnişini demokrasinin bir zaferi olarak görüyor,demokrat Yeltsin'i çılgınca alkışlıyordu.Yeltsin, IMF ve Dünya Bankasına Teslim Oluyor8 Aralık 1991 günü Sovyetler Birliği Komünist Partisini kapattıranYeltsin, Sovyetler Birliği'nin de dağılmış olduğunu duyurdu.Yetmiş yılı aşkın bir süre, amansız düşmanı kapitalizme karşı savaşmışolan Rusya'nın devlet başkanı Boris Yeltsin, bozulan ! Rus ekonomisinidüzeltmek için, ABD kapitalizminin en acımasız iki kurumu olan IMF veDünya Bankası'na başvurdu. Sonraları ABD yöneticileri, Rusya'yı tekkurşun atmadan teslim aldıklarını söyleyeceklerdi.IMF'ye teslim olan Yeltsin, 'şok tedavisi' olarak sunulan IMF'ninönerilerini hemen kabul edip Rus halkına dayattı. Yeltsin, IMF'nin Rushalkını perişan edecek olan önerilerini, 'radikal reformlar' olarakniteliyor, hiç kimsenin bu reformlara karşı çıkmasını istemiyordu.İşte Yeltsin'in reformlarının sonuçları:Faizler yükseldi, devlet yatırımları durdu.Sosyal harcamalarda büyük kesintiler yapıldı.Başta gıda maddeleri olmak üzere tüm tüketim maddelerinin fiyatlarıtavana vurdu.Dev ölçekli fabrikalarda üretim durdu, çoğu kapandı.Kadınlı erkekli milyonlarca kişi işsiz kaldı.Rus parası değer kaybetti, Rus halkının bir ömür boyu oluşturduğubirikimler buharlaştı.Ulusal gelir yarı yarıya azaldı, Rus halkı fakirleşti. Oligark denilenbir avuç vurguncu dolar milyarderi oldu.! Sağlık sistemi çöktü. Rus halkının ortalama yaşam süresi azaldı.Özelleştirme adı altında devletin fabrikaları, yeraltı ve yer üstüzenginlikleri yağmalandı. Büyük yağmacıların arkasında, Yeltsin'inetrafını kuşatmış Yahudi kökenli Rus politikacılara her türlü destekveren ABD'nin Siyonist bankerleri ve şirketleri bulunmaktaydı .Rus halkı açlık sınırına dayandı. Tüm Rusya, ABD ve Avrupa'da1930'larda yaşanan 'Büyük Ekonomik Bunalım'dan daha kötü bir bunalımagirdi.Rus halkı fakirleştikçe, ABD'nin Yeltsin'e olan övgüleri de artıyordu.Yeltsin'i tüm dünyaya örnek bir demokrat olarak tanıtıyorlardı.Ekmek kuyruklarında sürünen Rus halkını g! örmezlikten gelen Yeltsin,'radikal reformların' süreceğini duyuruyordu. Oysa kendi yardımcısıRutskoy bile bu reform programını 'ekonomik soykırım' olarakniteliyordu.Yeltsin, Parlamentoyu Topa TutuyorEkonomi çöküp milyonlarca insan işsiz kalınca, Yeltsin'e karşı siyasihareket başladı. Parlamentoda iki cephe oluştu. Yeltsin'e karşıolanlar üst üste önergeler vererek Yeltsin'i görevden almayaçalışıyorlardı.21 Eylül 1993'te Yeltsin, televizyona çıktı, ulusa seslendi.Parlamentoyu kapattığını duyurdu. Yeni seçimlere kadar ülkeyi, özelyetkilerle kendisi yönetecekti. ABD'nin övdüğü örnek demokrat Yeltsin,muhalafete dayanamayıp parlamentoyu kapattığını duyurduğu günün hemenertesinde Rus Parlamentosu toplandı. Yeltsin görevden alındı, yerineyardımcısı atandı. Artık herşey çığırından çıkmıştı. Rusya çoktehlikeli bir siyasi bunalımın içine yuvarlanmıştı.! On binlerceMoskovalı sokaklara döküldü. Meydanlar Yeltsin karşıtı sloganlarlainliyordu. Rus halkı, parlamentosunu savunuyordu.Ordunun ve güvenlik güçlerinin desteğini alan Yeltsin, 4 Ekim 1993günü, Beyaz Saray adı verilen Rus Parlamentosunu topa tutturdu. Tümdünya televizyonları , Rus parlamentosunun topçu ateşi altındakalışını anında yayınladı. ABD Başkanı Bill Clinton, Yeltsin'in bueylemini, demokrasinin savunulması olarak gördüğünü duyuruyor,demokrat Yeltsin'i destekliyordu.Ö! zelleştirme YağmasıYeltsin, Aralık 1994'de Çeçenistan'a askeri saldırıda bulunup işgaletti. Moskova'nın denetiminde özerk bir cumhuriyet kurmayı denedi.Ancak Çeçenlerin güçlü direnişi karşısında geri çekilmek zorundakaldı, iç politikada güç duruma düştü.IMF'ye teslim olmuş Rusya'nın 1995'de dış borçları çok artmıştı. Hembu borçları ödemek hem de Rusya'da yeni türemiş işadamlarının 1996başkanlık seçimlerinde desteğini alabilmek için, Yeltsin yeni birözelleştirme yağması başlattı. Rusya'nın en büyük fabrika veişletmelerinin hisselerini, yeni türemiş Rus bankalarına nakit parakarşılığı yok pahasına sattı. Bu hissleri ele geçiren, kendilerineoligark denilen, hemen hemen tamamı Yahudi kökenli olan Rus işadamlarıulusal medyanın ve bankaların sahibi oldu! lar.Yeltsin İkinci Kez Başkan Olmak İstiyorİşte şimdi sıra geldi, Boris Yeltsin'in ikinci kez devlet başkanlığınaseçilişinin öyküsüne.Alkol bağımlısı olan Yeltsin, 1995'de iki kez kalp krizi geçirdi.17 Aralık 1995'de yapılan parlamento seçimlerinde, Yeltsintaraftarları beklenmedik ağır bir yenilgi aldılar. Yeltsin'in dolaylıolarak desteklediği 'Vatanımız Rusya Partisi' oyların sadece %12,2'sini alırken, Genadi Zuganov'un liderliğindeki 'Rusya FederasyonuKomünist Partisi' oyların % 34,9'unu alarak seçimden birinciparti olarak çıkmıştı. Artık herkes, Haziran 1996'da yapılacak devletbaşkanlığı seçimini Komünistlerin lideri Zuganov'un kazanacağına kesingözüyle bakıyordu.Şubat 1996'da Boris Yeltsin, Haziran 1996'da yapılacak devletbaşkanlığı seçimlerine katılacağını duyurdu. Bir dönem daha başkanolmak ist! iyordu.Yeltsin'in karşısında iki güçlü aday vardı:Komünistlerin lideri Genadi ZuganovGeneral Aleksandr LebedYeltsin adaylığını açıkladıktan hemen sonra yapılan kamuoyuyoklamalarının ortaya koyduğu görünüm şöyleydi:Genadi Zuganov: % 50-55General Lebed: % 30-35Başkan Yeltsin: % 2-8Ekonomiyi IMF'ye teslim eden, Rusya'nın yeraltı ve yer üsütüzenginliklerini özelleştirme adı altında yok pahasına yağmalatan,halkın işsiz ve aşsız kalmasına neden olan Yeltsin'i halk artıkistemiyordu. Onun alkol bağımlısı oluşu, ciddi sağlık sorunlarınınbulunuşu ve dengesiz davranışları da gözden iyice düşmesinin nedenleriarasındaydı.Kamuoyu yoklamalarının ortaya koyduğu kara tabloyu gören Yeltsintaraftarları paniğe kapıldılar. En çok korkanların! başında,özelleştirme yağmasıyla milyarlarca dolar vurgun vuran oligarklargeliyordu. Bu kişiler toplanıp, Yeltsin'e başkanlık seçimlerini iptaletmesi için baskı yaptılar. Açıktan açığa, 'Seçime gerek yok, ülkeyibir diktatör olarak siz yönetin!' diyorlardı. Bunları söyleyenlerintümü de, ABD tarafından desteklenip övülen Rusya'nın yeni demokratyıldızlarıydı.Yeltsin kendisine verilen! öğütü dinlemedi. Seçim kampanyasınıyürütecek ekibi değiştirdi. Ekibin başına kızı Tatyana ve özelleştirmeyağmasının mimarı Çubais'i getirdi.Çubais hemen işe koyuldu. Bankerlerden ve medya patronlarından oluşanbir çekirdek kadro kurdu. Medya patronları sürekli Yeltsin yanlısıpropaganda yapacaklar, bankerler de paraları seçim kampanyasınaakıtacaktı. Bu hizmetlerine karşlık olarak da Çubais, özelleştirme adıaltında Rusya'nın en değerli kurum ve kuruluşlarını bu kişilere peşkeşçekecekti.'Öküz Bokunu Altın Diye Yutturanlar' Moskova'daYapılacak başkanlık seçiminde uygulanan kural şuydu: İlk oylamadaoyların % 50'sinden fazlasını alan aday seçimi kazanıp başkanoluyordu. Eğer ilk oylamada hiçbir aday oyların % 50'sini alamazsa,bir ay içinde ikinci! bir seçim yapılıyor bu kez en çok oy alan adayseçimi kazanıp başkan oluyordu.Rusya devlet başkanlığı seçim tarihi, 16 Haziran 1996 olarakduyuruldu. Seçim kampanyası başladı.Rus medyasının tamamı Yeltsin yanlısı propaganda yapıyor, diğeradaylara televizyonda konuşma fırsatı verilmiyordu. Buna rağmenyapılan kamuoyu yoklamalarında Yeltsin, hala Zuganov ve Lebed'in çokgerisinde kalıyordu.Yeltsin'in kampanyasını yürüten kızı Tatyana ve ortağı Çubais, çokçabuk bir çare bulmak zorundaydılar.Ve buldular da.Özelleştirme yağmasından milyarlarca dolar vurmuş olan Yahudi kökenliRus işadamlarının aracılığıyla, ABD'den yardım istediler. Açıkcası,Amerikalıların Rusya'ya gelip başkanlı! k seçimini kendilerinekazandırmaları nı bekliyorlardı !Amerikan yönetimi, çok bilgili ve deneyimli üç siyasi uzman danışmanıMoskova'ya hemen göndermeye hazır olduğunu bildirdi.Üç Amerikalı siyasi uzman danışman; George Gorton, Dick Dresner ve JoeShumate acele Moskova'ya geldiler ve hemen işe başladılar. Peki, bu üçdanışman hangi konuda uzmandılar? Seçim kampanyanlarını yönlendirmedeuzmandılar. Amerikan ağzıyla söyleyecek olursak, 'öküz bokunu altındiye yutturabilecek' kertede yetenekliydiler. Şimdi de Yeltsin'i Rushalkına, 'eşi bulunmaz demokrat bir lider' olarak yutturacaklardı . Üç Amerikalı uzmanın ilk önerileri şu oldu: Yeltsin'in rakipleri hakkında medyasürekli olarak yalan haberler uyduracak, çamur atacaktı! Ruslar buöneriye karşı çıktı. Yalan söylenmeyecek, çamur atılmayacak, dürüstlükilkesine bağlı kalınacaktı. Amerikalıların yanıtı ise çarpıcıydı:Seçimi kazanmak istiyorsanız bizim söylediğimiz gibi davranacaksınız,dürüstlükle seçim kazanılmaz!Amerikalı üç siyasi uzman danışman ikinci önerilerini yaptılar:Yeltsin halkın arasına girecek, onlarla kucaklaşıp öpüşecek, gençleriçin düzenlenecek eğlence programlarına katılacak, onlarla beraberşarkılar söyleyip dans edecek, kısacası 'çok sevecen, çok tonton' birkişi rolünü oynayacaktı! Ruslar bu öneriye de sıcak bakmadı.Yeltsin'in doğal davranmasından yanaydılar, rol yapmasınıistemi! yorlardı . Amerikalı uzmanlar yine sert çıktılar, rol yapmadan,halkı kandırmadan seçim kazanılamazdı!Yeltsin'in seçim kampanyası neredeyse tam bir çıkmaza girmişti ki, üçAmerikalı uzmanın ABD'den getirilmesinde payı olan Rusya'nınözelleştirme vurguncusu dolar milyarderleri ve medya patronları arayagirdiler. Ateşli tartışmalardan sonra Amerikalı üç uzman danışmanınönerileri kabul edildi. Artık Yeltsin'in seçim kampanyasında ipler buüç Amerikalının eline geçmişti.Seçimin İlk Aşaması'Öküz bokunu altın diye yutturabilecek' düzeyde yetenekli üç Amerikalıuzman; bir yandan Yeltsin'in nerede, neler konuşacağını, kimlerlebuluşacağını belirlerken, bir yandan da medyanın kullanacağısloganları üretiyordu.Rus medyası, Yeltsin'i! n rakipleri hakkında asılsız dedikodular,yalanlar, iftiralar uyduruyor, en aklı başındaların bile kafalarınıkarıştırıyordu. Yeltsin'in rakipleri Zuganov ve Lebed bu karalamakampanyası karşısında şaşkın, kendilerini savunacak, sesleriniduyuracak değil bir televizyon kanalı, bir gazete dahi bulmaktazorlanıyorlardı .İşte bu atmosferde, 16 Haziran 1996'da başkanlık seçimleri yapıldı.Katılım oranı % 70 olmuş ve şu sonuçlar alınmıştı:Yeltsin ( % 35,3 ), Zuganov ( % 32 ), Lebed ( % 14,5 ).Seçimin ilk aşamasında başkan seçilememişti, ancak bu sonuç Yeltsiniçin çok büyük bir başarıydı. ! Birkaç ay öncesine kadar kamuoyundakidesteği % 5 dolaylarındayken, sanki sihirli bir el değmiş ve bu oran% 35'e çıkmıştı! Yeltsin'in kampanya ekibi sevinç içindeydi. ÜçAmerikalı uzman ise daha soğukkanlı davranıyor, asıl savaşımın yenibaşladığını söylüyordu.Seçimin İkinci AşamasıÜç Amerikalı uzman hemen kolları sıvadılar. Yolun yarısını başarıylageçmişlerdi, ama asıl öldürücü darbeyi şimdi vurmaları gerekiyordu.Yeltsin'e acele bir öneri götürdüler: İlk aşamada % 14,5 oy alanLebed'e, geri çeviremeyeceği kadar parlak bir teklif götürün veLebed'in ikinci aşamaya katılmasını önleyin!Seçimin ilk aşamasından iki gün sonra, 18 Haziran 1996'da BaşkanYeltsin, üç Amerikalı uzmanın önerisini yerine getirdi. Lebed'i,'Rusya Federasyonu Güvenlik Kon! seyi Sekreteri' ve 'Başkanın UlusalGüvenlik Danışmanı' olarak atadı. Lebed, ağzı kulaklarında, bu yüksekprestijli atamayı hemen kabul etti ve başkanlık seçiminin ikinciaşamasından çekilmiş olduğunu ilân etti. ( İYİ AHLAK BURDA DEVREYE GİREMEMİŞ - SATMIŞ, AMA NEYİ, NELERİ?)Lebed'in çekilmesiyle meydan, Yeltsin ve Zuganov'a kalmıştı.Üç Amerikalı uzman, Zuganov'u yıpratacak kampanyaya hemenbaşladılar. Tüm medya hemen her gün ve neredeyse günün tamamında şusloganları tekrar edip durdu: 'Zuganov'a verilecek oylar, Komünistleritekrar iş başına getirecektir! ', 'Zugonov'u seçmek demek, diktatörStalin'i diriltmek demektir!', 'Zuganov'a verilecek oylar,demokrasinin sonu, özgürlüklerin sonu olacaktır!', 'Bir komünist olanZuganov eğer seçilecek olursa, Rusya'da iç şavaş çıkacaktır!', 'Malsahibi, mülk sahibi, iş sahibi olmak istiyorsanız oyunuzu demokratYeltsin'e verin!', 'ABD'nin ve Avrupa'nın saygı duyduğu BaşkanYeltsin'i seçin!'.Medya bu tek yanlı propagandayı sürdürürken, özelleştirme vurguncusuRus işadamlarının oluşturduğu havuzdan milyonlarca dolar, üç Amerikalıuzmanın saptadığı bölgelerde, belirlediği gruplara dağıtılıyordu. Tambu sırada IMF, Rusya'ya 10 milyar dolar kredi v! erdiğini duyurdu.Yeltsin'in seçim kampanyasını yürütenler sevinç içindeydiler.Üç Amerikalı uzman, Yeltsin'e bir öneri daha götürdüler: Neredeyse ikiyıla yakın ödenmeyen emekli maaşlarını ve birikmiş işçi ücretlerinihemen ödeyin! Ödemeler derhal yapıldı. Televizyon kanalları, birikmişemekli maaşlarını alan yaşlıların ve ücretlerini alan işçilerinYeltsin'in boynuna sarılarak nasıl ağlaştıklarını, ellerini yüzününasıl öptüklerinini tekrar tekrar gösterip durdu.Seçimin ikinci aşamasına bir hafta kala, Yeltsin bir kalp krizi dahageçirdi. Üç Amerikalı uzmanın yönlendirmesiyle medya bunu halka,Yeltsin aşı! rı yorgunluktan grip oldu, diye duyurdu. Yeltsin'in yanınahiç kimse sokulmadı, fotoğrafı çekilmedi, görüntüsü alınmadı. Buolumsuzluğun ustaca atlatılmasından sonra, 3 Temmuz 1996 günübaşkanlık seçiminin ikinci aşaması gerçekleştirildi. Yüzde 68,9katılımın sağlandığı seçimde iki aday şu oyları almıştı:Yeltsin ( % 53,8 ), Zuganov ( % 40,3).ABD'den özel olarak getirilen üç Amerikal uzman, medyanın veözelleştirme vurguncularının desteğiyle, 'öküz bokunu altın diye' Rushalkına yutturmayı başarmışlardı. Boris Yeltsin, ikinci kez Rusya'nındevlet başkanı olarak seçilmişti.Yeltsin ikinci kez başkan olarak seçildikten sonra, IMF'den 40 milya! rdolar borç alındı. Ancak bu para devletin kasasına girmedi! Yeltsin'inkızı Tatyana ve seçimlerde Yeltsin'den yana olan özelleştirmevurguncularının Amerika ve Avrupa'daki banka hesaplarına yatırıldı!Bu gerçek öykü, 2002 yılında Amerika'da çekilen bir filmin senaryosunuoluşturdu. Fimin adı şuydu: 'Spinning Boris'. Türkçeye şöyleçevirebiliriz: 'Boris Yeltsin'in Rus Halkına Yutturulması' .Peki, Türk halkına kimlerin nasıl yutturulduğunun öyküsünü yazmanınzamanı gelmedi mi?Yılmaz Dikbaş25 Temmuz 2007, AntalyaİŞTE BUNUN İÇİN DÜŞÜNME ZAMANI..DÜŞÜNÜN, DÜŞÜNMEK HENÜZ YASADIŞI DEĞİL!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder