17 Mayıs 2010 Pazartesi

Biri bana mantıklı açıklama yapsın???

Evet biri bana mantıklı açıklama yapsın, nedenini anlatsın; neden tek dil, tek bayrak olamıyoruz, neresidir götürülmek istediğimiz yer? Aydınlığa çıkmak için harcanan çabalar, yeniden karanlıklara gömülmek için midir..

Biri bana mantıklı bir açıklama yapsın!!!

14 Mayıs 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27581
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2010/370
Örgün eğitim kurumlarında Arapça eğitim ve öğretiminin yapılması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24/3/2010
tarihli ve 1896 sayılı yazısı üzerine, 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 8/4/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
H. YAZICI F. N.?ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ S. ERGİN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
M. V. GÖNÜL B. ATALAY A. DAVUTOĞLU M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı
N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E. GÜNAY V. EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder